Home | PostCode | Search | GraphLife | Number7 | Dream | Lakana1 | Lakana2 | Name | Tools | OX | Millionaires |Drag Racing | โฮมเพจนายต๋อง  12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบามราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ
  พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 • สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระนามเดิมว่า หม่อมราชวงค์หญิงสิริกิติ์กิติยากร ทรงเป็นพระธิดาในพระวรวงค์เธอกลมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ ( หม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร) และหม่อมหลวงบัว กิติยากร
 • สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระบรมราชสมภพ ณ วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2475 ที่บ้านพักของ ท่านเจ้าพระยาวงศานุประพันธ์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานนามว่า หม่อมราชวงค์หญิงสิริกิติ์
 • ในปีที่พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถมีพระราชสมภพนั้นเอง พระบิดาได้ทรงลาออกจากนายทหารประจำการ และได้ย้ายไปรับราชการในกระทรวงต่างประเทศ ในตำแหน่งเลขานุการเอกประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ในกรุงวอชิงตัน ส่วนสมเด็จพระนางเจ้าฯ ยังคงอยู่กับญาติผู้ใหญ่ในกรุงเทพฯ และต่อมาได้ทรงศึกษาในชั้นอนุบาลที่โรงเรียนราชินีล่าง ปากคลองตลาด เมื่อเจริญวัยได้ย้ายไปศึกษา ณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซิลซาเวียร์คอนแวนต์ที่สามเสน
 • ในปี พ.ศ. 2489 พระบิดาได้ย้ายไปรับตำแหน่ง เป็นเอกอัครราชทูตประจำราชสำนักเซนต์เจมส์ ประเทศอังกฤษ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ติดตามเสด็จพระบิดาไปศึกษาวิชาเพิ่มเติม และเมื่อมีพระชนมายุ 16 พรรษา ได้ตามเสด็จ พระราชบิดาซึ่งไปดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตไทยประจำตำแหน่งกรุงปารีส และโคเปนเฮเกน เดนมาร์ก สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ทรงศึกษาด้านภาษา จนสามารถรับสั่งภาษาอังกฤษ และฝรั่งเศสได้เป็นอย่างดี
 • สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นครั้งแรก ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อปี พ.ศ. 2490 ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดลยเดช ทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2491 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้ทรงมีโอกาสเยี่ยม พระอาการเป็นประจำ จนกระทั่งหายประชวร และตั้งแต่นั้นมา ทั้งสองพระองค์ก็ทรงมความสัมพันธ์กันอย่างใก้ลชิด กระทั่งในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ประกอบพิธีหมั้นกับพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
 • ต่อมาภายหลัง ได้จัดพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสขึ้น ในวังสระปทุม ในวันที่ 28 เมษายน พุทธศักราช 2493 พร้อมทั้ง ได้มีพระราชโองการดำรัส ให้สถาปนาหม่อมราชวงค์หญิงสิริกิติ์ เป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ ครั้นถึงวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนา สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2499 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง มีพระราชศรัทธาพระราชปสาทะ ในพระพุทธศาสนา และได้ทรงขอบรรพชา ต่อสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากลมหลวงวชิรญาณวงค์
 • ในระหว่างระยะเวลาที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกผนวช ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี จึงได้รับการสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศขึ้น เป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ นับเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถองค์ที่ 2 แห่งพระบรมราชจักรีวงค์ องค์แรกคือ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 5
 • สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะพระบรมราชินี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งสองพระองค์ทรงอาทรห่วงใยราษฎรเป็นอย่างยิ่ง มีนํ้าราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณา เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรเสมอมิได้ขาด แม้จะอยู่ในท้องถิ่นอันทุรกันดาร ทั้งนี้เพื่อทรงทราบทุกข์สุข จากปากคำของราษฎรด้วยพระองค์เสมอมา
 • ทั้งสองพระองค์ทรงคิดแสวงหาวิธีการ และแนวทางต่างๆ ที่จะทำให้ราษฎรมีชีวิตที่เป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงให้คำแนะนำราษฎรด้วยพระองค์เอง เกี่ยวกับเรื่องสุขพลานามัย การรักษาสุขภาพ ทรงสนใจในด้านการศึกษา งานอาชีพ ตลอดจนสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ ฯลฯ
 • สำหับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถนั้น นอกจากจะตามเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้การช่วยเหลือ และเป็นกำลังใจอย่างใกล้ชิดแล้ว ยังได้มีพระราชดำริ ให้จัดสร้างโครงการต่างๆ เพื่ออาณาประชาราษฎร์ จะได้อยู่ดีมีสุข เช่น โครงการป่ารักนํ้า โครงการศูนย์พัฒนา และส่งเสริมอาชีพ เช่น ให้มีการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรอยุธยา และโครงการอื่นๆอีกมากมาย ฯลฯ
 • ด้วยพระราชกรณียกิจ อันเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาต่ออาณาประชาราษฎร์ และพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่ทรงปฏิบัติต่อเนื่องกันมา ทรงมีพระราชวิริยะอุตสาหะอันแรงกล้า ที่จะทำให้ราษฎร์ของพระองค์ ได้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น อันเป็นพระเมตตาบารมีอันหาที่สุดมิได้ ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า จึงรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเมื่อถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาของทั้งสองพระองค์ จึงได้จัดให้มีการเฉลิมฉลอง และถวายพระพรชัย เพื่อให้อยู่เป็นร่มฉัตร อันนำพาความร่มเย็นมาสู่ปวงประชนชาวไทย ไปตราบนานเท่านาน
 • นอกจากจะถือเอาวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถแล้ว ยังถือเป็นวันแม่แห่งชาติอีกด้วย
  12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
 • เราถือเอาวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นวันแม่แห่งชาติอีกวันหนึ่งด้วย ทั้งนี้เพราะนอกจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จะทำหน้าที่ในตำแหน่งพระบรมราชินีได้อย่างไม่บกพร่องแล้ว เมื่อมีเวลาว่างจากพระราชกรณียกิจ พระองค์ทรงดูแลอบรมพระโอรส และพระธิดาด้วยพระองค์เองตามแบบไทย นอกจากนี้ ยังทรงรักและห่วงใยราษฎร์ของพระองค์ จนได้รับขนานพระนามว่า " สมเด็จแม่ ของปวงชนชาวไทย " ประวัติความเป็นมาของวันแม่
 • ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ คณะรัฐมนตรีได้มีมติประกาศรับรองให้วันที่ 15 เมษายน ของทุกปี เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่า การจัดงานวันแม่ของสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบหมายให้จัดงาน วันแม่ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2493 ซึ่งมีการจัดงานเป็นครั้งแรก และได้รับความสำเร็จด้วยดี เนื่องจากประชาชนให้การสนับสนุน มีการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา การประกวดคำขวัญวันแม่ การประกวดแม่แห่งชาติ เพื่อให้เกียรติ และตระหนักในความสำคัญของแม่ และเพื่อเพิ่มความสำคัญของงานวันแม่ให้ยิ่งๆขึ้นไป ด้วยเหตุนี้งานวันแม่จึงเป็นวันแม่ประจำปีของชาติ ตามประกาศของรัฐบาล ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม แต่โดยทั่วไปเรียกกันว่า วันแม่แห่งชาติ
 • ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ทางราชการได้เปลี่ยน ให้ถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ คือวันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
 • เมื่อคราวที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยือนสหรัฐ และยุโรป ได้มีหนังสือพิมพ์ขอพระราชทานสัมภาษณ์ เป็นใจความว่า สมเด็จฯทรงโปรดอะไรมากที่สุด พระองค์พระราชดำรัสตอบทันทีว่า "ฉันรักการเป็นแม่มากที่สุด"
 • พระราชโอรส และพระราชธิดา ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 • สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชโอรส และพระราชธิดารวม 4 พระองค์คือ
  • สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประสูติที่เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2494
  • สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ บรมจักรยาดิศรสันตติวงศเทเวศรธำรงสุบริบาล อภิคุณูประการมหิตลาดุลยเดชภูมิพลนเรศวรากูร กิตติสิริสมบูรณสว่างวัฒน์บรมขัตติยราชกุมาร ประสูติ ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495
  • สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ ประสูติ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2498
  • สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ประสูติเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต